Så fungerar ett arvskifte

Efter att någon har avlidit, är sista steget i dödsboförvaltningen ett arvskifte. En bouppteckning görs, borgenärerna ska ha betalt och arvingarna få ut sitt arv, först därefter upphör dödsboet.

Ordningsföljden

  • Alla skulder ska betalas.
  • Om den avlidne var gift eller sambo, ska en bodelning först göras.
  • Testamentsgåvorna lämnas därefter ut. Detta gäller om någon får en gåva genom ett

testamente, det kan vara en bestämd summa pengar, förfogande till en egendom eller en

bestämd sak.

  • Sist görs ett arvskifte, där det kvarvarande delas upp mellan arvingarna och allmänna

testamentstagare.

Enmansdödsbo

Det görs inget arvskifte när det gäller ett enmansdödsbo. Då ärver den enda dödsbodelägaren allt. Det är vid dessa skeenden väldigt viktigt att alla tillgångar förs över på arvingen. Avsluta de bankkonton som finns och registrera alla värdepapper på arvingen vid arvskifteshandling. Görs inte det, kan det se ut som om dödsboet fortfarande finns kvar som en egen juridisk person. I så fall måste dödsboet deklarera alla inkomster i självdeklarationen varje år. Det är den registrerade bouppteckningen som används som grund när överföringar av tillgångar finns.

Ofullständigt arvskifte

Om dödsboägarna vill kan de välja att göra ett ofullständigt arvskifte, och då byts bara en viss del av egendomen, och resterande får ligga kvar oskiftat i dödsboet. Detta kan göras om det i dödsboet både finns till exempel en bostadsrätt och premieobligationer. Parterna kan då välja att byta ut bostadsrätten, och behålla obligationerna, för att senare dela på eventuella vinster.

Slutligt skifte

Ibland vill inte delägarna skifta dödsboet, och syskon kan samsas om det i flera år. Till slut blir det dock inte hållbart, något av syskonen avlider och deras barn blir då arvingar. Ju fler arvingar desto svårare att hålla sams, och dödsboet blir inte längre hållbart. Någon gång måste ett arvskifte göras och det är extra besvärligt att vänta om det gäller en lantbruksegendom. Det är därför sagt att ett dödsbo, eller fastighet bör säljas inom fyra år efter att dödsfallet inträffade.

Skiftesman

När dödsbodelägarna inte  kan komma överens om hur dödsboet ska delas, går det att vända sig till tingsrätten och ansöka om en skiftesman. Han/hon ska då göra ett tvångsskifte och det kan leda till onödigt mycket besvär. Skiftesmannen är förpliktad att se till att alla arvingar får sin lott. Finns det till exempel en fastighet, ska alla delägare ha en andel var, och de blir då samägare till fastigheten.

Arvskifteshandlingar

Om den avlidne var gift eller sambo när han/hon avled, vet ingen förrän efter bodelningen hur stor dennes kvarlåtenskap är. Det är vanligt att skriva upp i arvskifteshandlingen alla saker som finns och det ska vara mer utförligt än i bouppteckningen. Vanligtvist delas lösöre upp när arvingarna städar ur bostaden och genom överenskommelse tar med sig någon sak som har mest betydelse för den enskilde.

Stressa ner med hjälp av städfirma

Det är inte lätt att få ihop livspusslet alla gånger, då det består av så många olika delar som vi önskar få ihop på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi är trots allt inga övermänniskor, vardagen kommer alltid bjuda på överraskningar, och det är lätt att stressen ökar när pusselbitarna kring familj, fritid och skötsel av hemmet krockar. Här kommer tips på lösningar för att få en mer balanserad och avkopplad vardag.

Hushållsarbete ofta orsak till stress

Något de allra flesta söker i livet är harmoni och balans mellan de olika delar som vardagen utgörs av, oavsett vilken typ av liv vi lever. Viss stress är positiv, kreativ och motiverande men det finns också den typ av stress som är långvarig, negativ och som gör att vår hälsa sakta men säkert nöts ner. Upplever du att dina dagar och aktiviteter är ur synk och mest får dig att må dåligt, är det viktigt att du sätter dig ner och ser var du bör skapa positiv förändring.

En av de vanligaste fallgroparna för negativ stress är hushållsarbete, då det är sådant som måste göras men lätt blir en börda då det ofta upplevs som att det inte finns tillräckligt med tid för det. Här kan du få riktigt bra hjälp genom att anlita en städfirma. Du får hjälp med själva hushållsarbetet av en städfirma stockholm, men det blir också en hjälp med din stress. Det kan definitivt vara värt att lägga en slant på att få veckostädet gjort, då du kontinuerligt får ett rent och fint hem samtidigt som du sparar tid som du kan lägga på annat som ger dig mer glädje och balans. Proffsen vet vad som behöver göras i ett hem, de använder sig av bra produkter och tillsammans kommer ni överens om vad du vill ha gjort och vad de har att erbjuda.

Balansera livet med proffshjälp

När du är trygg i vetskapen att ditt hem blir städat och omhändertaget, kan du fokusera på annat. Med det mesta av hushållsarbetet ur vägen har du plockat bort en av de bitar som förmodligen orsakat mest stress hos dig, vilket öppnar upp för mer ledig tid alternativt en möjlighet att skapa mer balans inom de övriga områdena i din vardag. När du väl har provat att anlita en städfirma för ditt hem, finns också möjligheten att du upptäcker fler områden för kontorsstädning stockholm där de kan hjälpa dig. Har du exempelvis en egen firma med lokal kan ofta städfirman erbjuda städning även där, vilket tar bort ytterligare stress för dig. Så se över vilka områden du behöver hjälp med, anlita en städfirma där möjlighet finns, och ta ett stort steg i riktning mot ett liv med mindre stress.

Vad gör en städare? 

Till själva yrket. Det uppenbara och korta svaret är att en takläggare lägger tak. Men är det verkligen så enkelt? Nej, långt ifrån. Att lägga tak innebär dessutom inte att lägga plattor på en villa, det finns många andra saker att ta i beaktning. 

En viktig egenskap för ett bra tak är god isolering och täthet. Det vill säga att det inte kommer kyla igenom på vintrarna eller att regn och snö kan åka igenom taket. Därför är isolering en viktig del av yrket för en takläggare. Att förbereda allt, så att kvaliteten är hög, är oerhört viktigt. 

Samtidigt kan yrket innebära vissa påfrestningar. Den som är höjdrädd bör troligtvis se sig om efter ett annat jobb. Att arbeta som takläggare innebär att man behöver ta sig upp på höga höjder och arbeta där under många timmar per arbetsdag. Höjden kan faktiskt variera, men så högt som ett tak kan vara, där kan du som takläggare befinna dig. Annars är det också bra att veta att arbetet är tungt. Det handlar inte om något vanligt kontorsjobb. Att lyfta tung plåt och andra material är något som är vanligt förekommande inom det här yrket. 

Allt man behöver veta om städning 

Det kanske låter som något uppenbart, vad en takläggare faktiskt sysslar med på jobbet. Men faktum är att det finns flera saker man inte tänker på. Den här artikeln går igenom vad en takläggare gör, samt hur man får ett sådant jobb. 

 

Hur blir man takläggare? 

För att kunna bli en takläggare i framtiden finns det många olika vägar att gå. För den som redan i tidig ålder vet att man vill bli det, finns specialinriktade utbildningar för just takläggare. Däremot är det långt ifrån alla som under det sista året i högstadiet vet att det är den utbildningen man vill gå. Att gå ett generellt byggprogram är då att rekommendera. Den typen av utbildningar finns på så gott som alla gymnasier, inne i de stora städerna och ute på landet. 

Fördelen med att gå ett sådant byggprogram på gymnasiet är att det ger en större bredd och tid att fundera på vad man vill. Här förbereds man oftast på byggarbetets alla punkter, och då kan intresset för takläggning väckas. Om man istället blir intresserad av att bli takläggare efter gymnasietiden går det att lösa. Mängder av utbildningar på yrkeshögskolan tillhandahålles och där räcker det med en tvåårig utbildning för sin examen i de flesta fallen. Då ofta med praktik inkluderad. 

Rengöring- ett framtidssäkert yrke 

Om man vill arbeta som hantverkare, finns det många yrken att välja mellan. Gillar man att vistas utomhus och vill ha ett omväxlande och skapande arbete, är takläggar-yrket verkligen något att kika närmare på. 

 

Lätt att få jobb i Sverige

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige den närmaste tiden, och yrket är också riktigt framtidssäkert. Människor behöver alltid hus att bo i. De nya husen är aldrig färdiga innan taket har kommit på plats. Taken på äldre hus behöver ofta en översyn, eller kanske förnyas helt och hållet. 

 

Just nu är intresset för villor och sommarstugor väldigt stort. De flesta husägare är beredda att satsa mycket pengar för att förverkliga sin dröm. Det finns forskare som menar att vädret kommer att bli mer dramatiskt i framtiden. Mer nederbörd och hårdare blåst, kan det komma att bli. Men även långa värmeböljor utsätter taken för ökade påfrestningar. Därmed ökar underhållsbehov och renoveringsbehov. Installationer på helt nya hus kan även bli mer omfattande. 

Tegeltak

Yrket bjuder på stor variation. Arbetsuppgifterna kan handla om att lägga ett nytt tegeltak, eller förnya ett papptak. Kanske att komplettera ett plåttak när husägaren har byggt ut sin vindsvåning. Installationer av olika säkerhetshöjande detaljer, som stegar för sotare och snörasskydd, förekommer också.  Samtidigt som taket får sig en översyn är det vanligt att husägaren vill ha arbete utfört på sin skorsten, samt montage av nya vindskivor, hängrännor och stuprör. Så om företaget även kan utföra dessa arbetsuppgifter ökar naturligtvis chansen att få en beställning på allt i hela projektet. 

 

Eftersom arbetarna är vana att befinna sig på höga höjder finns det även andra arbetsuppgifter att utföra på taken, exempelvis målningsarbeten och snöröjning. 

Arbetet är skapande och ger stor tillfredsställelse över det som man åstadkommer. När man tittar på ett hus där arbete har utförts syns det verkligen skillnad på “före” och “efter”. Samtidigt är husägarna stolta över sina nya tak. Varje gång de kommer hem till sitt hus, eller sin sommarstuga, ser de sitt nya vackra tak. Skulle de få för sig att sälja huset, kommer spekulanterna att uppskatta det vackra och täta taket. 

Yrket kräver naturligtvis kunskaper. Grundläggande kunskaper om takläggning krävs, så att hela projekten utförs med rätt material och riktiga arbetsmetoder. Dessutom behövs fortbildning kring exempelvis nya arbetsmetoder. Viktigt är också utbildning kring säkerhetsrutiner. Arbetet måste utföras på ett säkert sätt. Viktigt både för arbetarna och för de boende i huset. Med riktiga kunskaper som takläggare behöver man inte vara rädd för att stå utan arbete, varken nu, eller i framtiden.