Rengöring- ett framtidssäkert yrke 

Om man vill arbeta som hantverkare, finns det många yrken att välja mellan. Gillar man att vistas utomhus och vill ha ett omväxlande och skapande arbete, är takläggar-yrket verkligen något att kika närmare på. 

 

Lätt att få jobb i Sverige

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige den närmaste tiden, och yrket är också riktigt framtidssäkert. Människor behöver alltid hus att bo i. De nya husen är aldrig färdiga innan taket har kommit på plats. Taken på äldre hus behöver ofta en översyn, eller kanske förnyas helt och hållet. 

 

Just nu är intresset för villor och sommarstugor väldigt stort. De flesta husägare är beredda att satsa mycket pengar för att förverkliga sin dröm. Det finns forskare som menar att vädret kommer att bli mer dramatiskt i framtiden. Mer nederbörd och hårdare blåst, kan det komma att bli. Men även långa värmeböljor utsätter taken för ökade påfrestningar. Därmed ökar underhållsbehov och renoveringsbehov. Installationer på helt nya hus kan även bli mer omfattande. 

Tegeltak

Yrket bjuder på stor variation. Arbetsuppgifterna kan handla om att lägga ett nytt tegeltak, eller förnya ett papptak. Kanske att komplettera ett plåttak när husägaren har byggt ut sin vindsvåning. Installationer av olika säkerhetshöjande detaljer, som stegar för sotare och snörasskydd, förekommer också.  Samtidigt som taket får sig en översyn är det vanligt att husägaren vill ha arbete utfört på sin skorsten, samt montage av nya vindskivor, hängrännor och stuprör. Så om företaget även kan utföra dessa arbetsuppgifter ökar naturligtvis chansen att få en beställning på allt i hela projektet. 

 

Eftersom arbetarna är vana att befinna sig på höga höjder finns det även andra arbetsuppgifter att utföra på taken, exempelvis målningsarbeten och snöröjning. 

Arbetet är skapande och ger stor tillfredsställelse över det som man åstadkommer. När man tittar på ett hus där arbete har utförts syns det verkligen skillnad på “före” och “efter”. Samtidigt är husägarna stolta över sina nya tak. Varje gång de kommer hem till sitt hus, eller sin sommarstuga, ser de sitt nya vackra tak. Skulle de få för sig att sälja huset, kommer spekulanterna att uppskatta det vackra och täta taket. 

Yrket kräver naturligtvis kunskaper. Grundläggande kunskaper om takläggning krävs, så att hela projekten utförs med rätt material och riktiga arbetsmetoder. Dessutom behövs fortbildning kring exempelvis nya arbetsmetoder. Viktigt är också utbildning kring säkerhetsrutiner. Arbetet måste utföras på ett säkert sätt. Viktigt både för arbetarna och för de boende i huset. Med riktiga kunskaper som takläggare behöver man inte vara rädd för att stå utan arbete, varken nu, eller i framtiden.