Tecken på att det finns mögel i hemmet

Mögel är något som många förknippar med gammal mat. Men det kan också ta sig in i hemmet, vilket kan påverka hälsan negativt. I vissa fall är det synligt uppenbart att det finns mögel. Men mögel kan också vara rätt lurigt. I den här artikeln kan du läsa mer om vilka kännetecken du bör vara uppmärksam på som kan tyda på att det finns mögel i ditt hus eller lägenhet.

Hälsosymptom
Till att börja med kan mögel påverka din hälsa på flera olika sätt, förebygg genom att söka efter läcka kök. I den här delen får du en kort genomgång på symptom som kan uppstå till följd av mögel.

Huvudvärk

Många upplever att de får huvudvärk som inte kan förklaras på annat sätt på grund av mögel.

Luftvägar och slemhinnor

Snuva, hosta, irritation och infektioner i luftvägarna (ögon, näsa svalg) kan vara tecken på att det finns mögel.

Hudåkommor

Även huden kan påverkas av mögel. Några exempel på hudåkommor som kan uppstå till följd av mögel är eksem, akne, irritationer och klåda.

Sämre immunförsvar

Mögel kan påverka din hälsa så pass att du får nedsatt immunförsvar. Blir du ofta förkyld och sjuk kan det vara på grund av mögel.

Allergier och astma

Har du allergier eller astma och märker att exempelvis din astma blivit värre kan det vara på grund av mögel. Många med astma upplever att det är tyngre att andas än vanligt och att deras problem förvärras.

Trötthet

Är du tröttare än vanligt och aldrig blir pigg trots att du sover bra kan det vara på grund av möglet.

Materialförändringar
Förutom att din hälsa kan påverkas negativt av mögel är det ofta det synliga som du först blir uppmärksammad på.

Eftersom mögel uppstår på grund av fukt kan du se att exempelvis väggar eller tak får en annorlunda färg. Mögel kan komma i flera olika färger såsom grön, blå, vit och svart. När du ser att det finns synliga mögelsporer är det viktigt att du åtgärdar möglet så snart som möjligt för att minska att skadan blir ännu värre. För att inte nämna hur farligt det kan vara eftersom mögel påverkar hälsan.

Förutom att mögel kan missfärga materialet kan det också göra att det flagnar, får sprickbildningar eller bubblor. Om du märker att en vägg buktar ut och att färgen flagnar kan det vara ett tecken på att det finns mögel.

Unken lukt
Om du märker att ditt hem luktar konstigt och kan inte lokalisera vad lukten kommer ifrån så kan det vara mögel det handlar om. Mögel kan ha en stark lukt som sticker i näsan. I vissa fall kan mögel sprida en jordig doft, ungefär som i en fuktig jordkällare.